Valse incassobureaus

Valse incassobureaus

Trap niet in de val:  herken fraude overal.

Heb jij een brief, e-mail of telefoon gekregen van een incassobureau zonder dat je weet waarvoor? Zetten ze je onder druk om onterechte rekeningen te betalen? Je bent niet alleen. De Economische Inspectie van de FOD Economie wordt overstelpt door meldingen over frauduleuze incassobureaus.
 

Wat zijn frauduleuze incassobureaus?

Frauduleuze incassobureaus zijn vaak niet ingeschreven bij de FOD Economie en beschikken meestal niet over een ondernemingsnummer. 

Frauduleuze incassobureaus bellen je in naam van een fictieve organisatie die je zogezegd een goedkope reis of korting op producten had aangeboden. Het maakt niet uit of je op deze aanbieding ingaat of niet, een paar maanden of zelfs jaren later word je opgebeld door het valse incassobureau met de mededeling dat je nog een openstaande rekening hebt, die intussen opgelopen is tot enkele honderden euro’s. Het kan ook zijn dat de incassobureaus een vermeende schuld willen innen (bv. belastingschulden). In ieder geval dringen ze erop aan dat je de schuld héél snel moet betalen. Je kan ook e-mails ontvangen met fictieve aanmaningen.

Valse incassobureaus zullen je herhaaldelijk via brief, e-mail en/of telefoon onder druk zetten om te betalen. Vraag je om meer informatie over de schuld, dan gaan ze hier niet op in, of blijven ze heel vaag. Ze dreigen ook met deurwaarders of een beslaglegging, terwijl ze die bevoegdheden niet hebben.

Voorbeeld 1: Openstaande factuur

Je wordt opgebeld op je gsm door een Belgisch telefoonnummer. Een mevrouw van een incassobureau vraagt om binnen de 3 dagen een openstaande factuur te betalen. Dezelfde dag wordt dit bevestigd op jouw e-mailadres. In de e-mail lees je dat het gaat om bijvoorbeeld hotelcheques of een schoonheidsbehandeling die je telefonisch aanvaardde. Dit zou ook per mail bevestigd geweest zijn en je zou dit nooit herroepen hebben. Wanneer je de e-mail van het incassobureau betwist, krijg je opnieuw een telefoontje op je gsm, ditmaal via een ander Belgisch telefoonnummer. Meestal wordt dan gedreigd met een deurwaarder die aan huis komt om beslag te leggen.
 

Voorbeeld 2: Achterstallige kosten

Je krijgt een telefoontje van een zogezegd incassobureau, om achterstallige kosten voor een reis te betalen. Je zou een aantal maanden of zelfs jaren geleden telefonisch hebben ingestemd met het boeken van een reis of hotel. Op de e-mails die je daarvoor kreeg, heb je nooit gereageerd. Ze "bewijzen" dit door je naam, gsm en e-mailadres te kennen. Je wordt gevraagd om het openstaande bedrag plus intresten binnen 3 dagen te vereffenen. Ze vertellen dat ze bewijzen hebben van de e-mails en telefoongesprekken (opnames). Het opzoeken van die bewijzen duurt echter twee weken, waardoor je boete flink oploopt ...

Hoe bescherm je jezelf?


Weet met wie je te doen hebt

  • Ken je het bedrijf bij wie je zogezegd een schuld hebt? En heb je er echt iets besteld of gekocht dat je nog niet betaalde?
    Je kan ook het incassobureau controleren. Elk incassobureau moet verplicht ingeschreven zijn bij de FOD Economie. Kijk hier of het incassobureau ingeschreven is.
    Als je wordt opgebeld vóór je een schriftelijke ingebrekestelling hebt ontvangen, is er sowieso iets niet in de haak. Wettelijk heb je ook altijd een eerste betaaltermijn van minstens 15 dagen. 

 

Deel nooit persoonlijke gegevens

  • Oplichters vragen vaak om een kopie van je identiteitskaart en/of je bankkaart. Ga hier niet op in!

 

Eis duidelijke informatie 

  • Durf door te vragen. Waarover gaat de schuld precies? Kunnen ze je het contract tonen? Vraag ook de gegevens van het incassobureau: hun telefoonnummer, e-mail, website, ondernemingsnummer en hun inschrijvingsnummer als incassobureau bij de FOD Economie. Blijven ze bellen en mailen zonder je meer info te geven? Betwist dan de schuld en vraag uitdrukkelijk om je niet meer te bellen of e-mails te sturen. Doe zeker ook melding bij het Meldpunt van de FOD Economie en kies het scenario “Aanmaningsbrief ontvangen van incassobureau, advocaat of gerechtsdeurwaarder”.  Je kan ook een klacht neerleggen wegens kwaadwillige oproepen bij de Ombudsdienst Telecommunicatie

 

Dreigen ze met beslag?

  • Enkel een deurwaarder kan beslag leggen. Hij zal hierover altijd officieel communiceren via briefwisseling, nooit via e-mail.

 

Houd je portemonnee dicht

  • Laat je niet onder druk zetten om snel te betalen. Je krijgt altijd minstens 15 dagen om je ‘schuld’ te onderzoeken of te betalen. Heb je na bedreigingen toch betaald? Licht je bank daarvan zo snel mogelijk in en doe aangifte bij de politie. 

 

Betwist je schuld

  • Het betwisten van een schuld doe je het best per e-mail met ontvangstbewijs of per aangetekende brief. Vermeld hierin alle argumenten waarom deze schuldvordering onterecht is. Hier vind je een modelbrief

Ben je het slachtoffer van een vals incassobureau?

Meld valse incassobureaus bij het Meldpunt. Kies het thema dat voor jou van toepassing is en doorloop de stappen om deze fraude te melden. Word je fysiek bedreigd? Doe dan aangifte bij je lokale politiezone.

 

Slachtoffer? Meld je hier >

Bekijk de getuigenissen