FAQ Valse incassobureaus

FAQ Valse incassobureaus

Als het incassobureau je blijft lastigvallen, hang je gewoon op. Indien je via e-mail of brieven gecontacteerd bent, dan kan je die best betwisten. Dat doe je het best per e-mail met ontvangstbewijs of per aangetekende brief, waarin je al jouw argumenten aanhaalt. Je vindt hier een modelbrief.
 

Blijf rustig als je opnieuw gecontacteerd wordt en neem geen overhaaste beslissingen. Geef niet toe aan druk of dreigementen van fraudeurs. 

 1. Voor inbreuken op bepalingen van de incassowet kan je online een probleem signaleren, behalve indien het gaat om advocaten of gerechtsdeurwaarders.
 2. Voor klachten tegen advocaten kan je je wenden tot de Orde van Advocaten. Voor het Vlaamse landsgedeelte is dit de Orde van Vlaamse Balies.
 3. Voor klachten tegen gerechtsdeurwaarders kan je je wenden tot de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders in België.
 1. Doe aangifte bij de lokale politie.
 2. Vermoed je dat er geld in jouw naam afgehaald kan worden? Meld dit direct bij je bank of kredietkaartmaatschappij.
 1. Als je betaald hebt, contacteer dan zo snel mogelijk de betrokken banken en in de eerste plaats je eigen bank. Ontdek je de fraude te laat en is het geld al verdwenen van de rekening, dan kan je dit niet meer recupereren via de bank. 
 2. Meld valse incassobureaus bij het Meldpunt van de FOD Economie. Kies voor "Factuur/betalingsverzoek/betaling" en vervolgens voor "Aanmaningsbrief ontvangen van incassobureau, advocaat of gerechtsdeurwaarder" en je krijgt aan het einde van jouw melding meteen advies en informatie over welke stappen je nog kan ondernemen en wie je daarbij kan helpen.
 3. Doe aangifte bij de politie.
 4. Als je een terugbetaling wil, dan kunnen enkel de gerechtelijke overheden je daarbij helpen.

Heb je sterke vermoedens dat iemand in je omgeving slachtoffer is van deze vorm van fraude? Ken je de naam van de oplichter? Maak dan melding bij het Meldpunt van de FOD Economie (optie “factuur/betalingsverzoek/betaling”) en bij je lokale politiekantoor. Je beschermt namelijk iemand die kwetsbaar is. Elke melding wordt vertrouwelijk behandeld. Bovendien krijg je na het maken van de melding ook meteen advies en informatie over welke stappen je nog kan ondernemen en wie je daarbij kan helpen. 
 

Een incassobureau doet de buitengerechtelijke inning van een geldvordering. Een gerechtsdeurwaarder daarentegen is iemand die voornamelijk assisteert bij rechtszaken, dagvaardingen uitbrengt en beslagen legt. Op de website van Gerechtsdeurwaarders in België kan je de gerechtsdeurwaarders terugvinden. Vind je de naam niet terug op de website, dan betreft dit steeds fraude.

Meld dit bij het Meldpunt van de FOD Economie.


Elk incassobureau moet jou altijd ondubbelzinnig alle informatie over de schuldvordering geven.

Het gaat dan over:

 • de identiteit van het incassobureau (naam van de onderneming, fysiek adres, ondernemingsnummer …) 
 • de schuld zelf:
  • Hoe is ze ontstaan? 
  • Welke bedragen worden geëist en waarom? 
  • Hoeveel tijd heb ik nog? Wettelijk is de betaaltermijn minstens 15 dagen.

Al deze antwoorden moeten ze je op voorhand geven. Kunnen ze dat niet? Betwist dan het betalingsverzoek.
 

Schrijf het incassobureau aan en vraag om de oorspronkelijke factuur of het contract.

 1. Degene die je aanmaant, is verplicht je te informeren en moet kunnen bewijzen dat je een openstaande schuld hebt. Weigert het incassobureau je meer informatie over de vordering te geven? Dan is er waarschijnlijk geen bewijs dat er een vordering is. Betwist in dat geval het verzoek om betaling. 
 2. Wil je meer weten over alle verplichtingen en regelgeving rond incassobureaus? Kijk dan op de website van de FOD Economie.
 3. Staat het incassobureau op de grijze lijst van de FOD Economie? Betaal dan zeker niet en betwist het verzoek om betaling. 
 1. Controleer of het incassobureau een ondernemingsnummer heeft en ingeschreven is bij de FOD Economie. Staat het incassobureau niet op deze lijst, dan mag het geen schuld invorderen in België. 
 2. Oplichters werken vaak met valse websites. Die websites bestaan vaak nog maar net en voldoen meestal niet aan de verplichte informatiebepalingen. Ze vermelden zelden de vereiste contactgegevens zoals ondernemingsnummer en adresgegevens. Controleer de leeftijd van een website via whois.com, eurid.eu of dnsbelgium.be 
 3. Het is verboden om te dreigen met onjuiste juridische gevolgen, zomaar kosten toe te voegen aan de schuld en je lastig te blijven vallen nadat je de schuld schriftelijk betwist hebt. Valse incassobureaus schenden al deze regels.
 4. Staat het incassobureau op de grijze lijst van de FOD Economie? Betaal dan zeker niet en betwist het verzoek om betaling. 
 5. Vraag je om meer informatie en wordt het incassobureau dan agressiever en dreigt het met beslag? Dan weet je dat er iets niet klopt. De inbeslagname van meubilair of goederen kan enkel na de officiële betekening van een dwangbevel door de deurwaarder bij jou thuis. Zo'n dwangbevel wordt nooit per mail verzonden. Laat je niet onder druk zetten en betaal in dit geval niet!

Wanneer je een aanmaning ontvangt, ga dan na of ze terecht is. Elke minnelijke invordering van een schuld moet starten met een schriftelijke ingebrekestelling die aan jou gericht is. Deze ingebrekestelling moet minstens deze info bevatten:

 • de identiteit, het adres, het telefoonnummer en de hoedanigheid van de oorspronkelijke schuldeiser 
 • de naam of benaming, het adres, het btw-nummer en het inschrijvingsnummer bij de FOD Economie van de persoon die tot de minnelijke invordering overgaat
 • een duidelijke beschrijving van de oorsprong van de schuld
 • een duidelijke omschrijving van het bedrag die de schuldenaar eist zoals nalatigheidsintresten
   

Als je een ingebrekestelling ontvangt die niet voldoet aan deze voorwaarden, dan raden we je aan om het betalingsverzoek officieel te betwisten. Dat doe je best per e-mail met ontvangstbewijs of via een aangetekende brief, waarin je al jouw argumenten aanhaalt.

Heb je al geld overgeschreven? Licht je bank dan zo snel mogelijk in. Als er nog niet te veel tijd is verstreken kunnen zij proberen om de transactie te onderscheppen of te achterhalen waar het geld naartoe is.
 

Frauduleuze incassobureaus vragen je om onbestaande schulden te betalen. Ze zijn vaak niet ingeschreven bij de FOD Economie en beschikken meestal niet over een ondernemingsnummer, terwijl dit verplicht is. Legitieme incassobureaus zijn hiermee altijd in orde. Let op: soms worden namen van legitieme incassobureaus misbruikt bij het versturen van fictieve aanmaningen. Ga dus niet enkel na of het incassobureau legitiem is maar ook of er bewijzen zijn van de zogezegde schuld.